Det är verkligen en fantastisk naturupplevelse att uppleva soluppgången i dimman som vilar ovanför en skogssjö. Balsam för själen!


Kaffe i soluppg__ng
valbo ryr
xs Morgondimma
xs Soluppgång II
xs Soluppgång I
soluppgång 1
xs Soluppgång III

Soluppgång vid en skogssjö i Bohuslän.