DEN PHYTAGOERISKA SATSEN

                                                      

Med jordens dragningskraft

dras jag till dig,

genom triangeln

i dimmans formationer,

på horisontens linje

i romben

genom glasets skimmer,

tindrande som kristallens prismor.

 

Med rytmiska rörelser

sammanlänkade

över meridianernas bågar,

i vertikalernas riktning,

mot centrum,

till cirkelns rundgång

omsluts

i vår omfamning.

 

 © Gun Friederici Svantesson