MED BILD OCH MUSIK KAN MAN NÅ OANADE HÖJDER!

Spontant måleri 
Du får målatill levande musik

SPONTANT MÅLERI TILL LEVANDE MUSIK

Släpp loss kreativiteten och skapa utifrån den känslomässiga påverkan som musik ger upphov till!

Du får måla till levande pianomusik som framförs av tonsättaren Kurt Wiklander. 

Med musikens inflytande öppnas en stor möjlighet att på ett kravlöst sätt utveckla sitt eget unika bildspråk och du kan skapa spännande och berättande bilder.

Bild och musik ökar inlevelseförmågan och att använda sig av sitt eget unika uttryckssätt leder till ökad självkännedom och personlig utveckling.

Du lär dig att kommunicera med musik, färg och bilder.

Med roliga övningar lär du dig grundläggande tekniker, färg - formlära och att skapa dimension i bilden.

Vi har också krokiövningar för att lära sig att se och förstå sammanhang.

 

Denna kurs passar alla, både ovana och vana målare,

den vane målaren får möjlighet att hitta nya spännande uttryckssätt.

Syftet är att släppa prestationskraven och utvecklas genom sitt skapande.

Vår målsättning är att du skall kunna lära dig att använda färgernas och musikens enormt rika uttryckssätt!

 

Ingen förkunskap behövs.

 

Kursen hålls i Munkedal.

Kostnad heldag 650 kr, helgkurs 1100 kr, fika och lunch ingår.

Material ingår ej.

Tag med valfri färg, penslar, blyertspennor, skisspapper, duk eller akvarellpapper.

Det är bra att ha en spånskiva el. dyl. som underlag.

 

Varmt Välkommen till en spännandeoch rolig målarkurs!

Gun Friederici Svantesson, konstnär och inspirerare.

Kurt Wiklander, tonsättare och pianist.

För info och intresseanmälan:

E-post: gunsvantesson@yahoo.se

Tel: 076 - 188 19 10

Det går också bra att skicka ett meddelande via kontaktformuläret.

 


En pianists händer

"Musikens styrka är att den utan omvägar förmedlar direkta känslor". Kurt Wiklander

 

KURSINNEHÅLL:

Intoduktion. Konsten - ett av våra viktigaste uttryckssätt.

Musik, bild, färgers betydelse och emotionella påverkan.

Krokiövningar för att lära sig att se och förstå sammanhang.

 

Vi startar med fika, presentation och en rolig inledningsövning.

 

MUSIK:

Musikens känslomässiga innehåll.

Korta exempel på hur musiken kan uttrycka extrema stämningslägen.

 

GRUNDLÄGGANDE FÄRGLÄRA.

Genomgång av färgcirkeln.

Man får lära sig att se och förstå färgers egenskaper och förhållande till varandra.

Övningar till musik med färg, för att skapa en atmosfär eller beskriva en stämning.

Ex. på övningar: med varma och kalla färger lär du dig att skapa dynamiska bilder.

För att lära sig att se färgvalörer får du göra en övning med endast en färg, monokromatisk, vilket leder till kontraster av mörkt och ljust. Under Kurts musikaliska ledning, blir denna övning spännande och dramtisk.

 

BILDKOMMUNIKATION

Stor vikt läggs vid genomgången då vi tittar gemensamt på allas bilder och kommunicerar utifrån varandras bilder, för att lättare förstå bildens betydelse och färgers mystiska påverkan, och hur vi kan få hjälp av detta i vardagen.

 

BILDSPRÅK

Bildspråket är den ursprungliga kommunikationen mellan människor. Aristoteles citat: ”Själen tänker aldrig utan en bild” är högaktuellt idag. Utveckling av språk och kommunikation har en central betydelse för människan, bildspråket är globalt. Det verbala språket är det centrala, men bildspråket är medfött, vilket inte gäller det talande eller skrivna språket som måste inläras. Att upptäcka och utveckla sitt eget bildspråk är en förutsättning för individens personliga bilduttryck. En av de mäktigaste drivkrafterna i människan är avbildningsdriften och det är människans förmåga till härmning som leder till utveckling. På ett tidigt stadium, utan artistisk begåvning, kan barn fixera minnesbilder av sådant de sett.

Att skapa är människans ursprungliga sätt att uppleva. Kreativitet har alla möjlighet till och där kan man ge uttryck för både intryck från verkligheten och minnen. Intelligens och talang är inte avgörande för vem som blir kreativ eller inte, kreativitet är en del av den mänskliga naturen. Det är människans förmåga att lösa problem och upptäcka nya sätt att skapa. Många människor har i dagens stressade samhälle, lagt kreativiteten åt sidan, vilket leder till negativ stress som blockerar människan från att tänka fritt och utvecklas. Att utveckla bildspråket leder till harmoni och balans i livet, det är en stressbefriande resurs som alla människor är utrustade med!

 

Konst bidrar till förståelse och är kunskapslyftande.

 

Även företag, föreningar och personalgrupper kan anlita oss, vi kommer gärna till er och inspirerar!

Musik och konst förenar människor över alla gränser. Musik underlättar inlärandet och skapandet påverkar viljan på ett positivt sätt. Bilder öppnar nya dörrar till kommunikation och ger möjligheter till personliga tolkningar, man lär känna varandra på ett helt nytt och framförallt roligt sätt. Man möts på samma nivå och på lika villkor, utifrån en helt annan värdegrund än den vi är vana vid. Hur presenterar man sig när man inte har sin relationsstatus, sitt yrke, sitt hus, sin bil, sin hobby m.m. att referera till? Ett spännande sätt att lära sig att se varandra ur ett nytt perspektiv som ökar förståelsen och hjälper till att hitta nya lösningar.Det kan leda till ökat engagemang och att tillhörigeten stärks. Det kan bidra till konfliktlösningar och positiva förändringar.

Ett givande komplement och roligt inslag på t.ex. utvecklings och stresshanteringskurser. Vi tar gärna emot önskemål om tema och musikstycken som gör att vi kan skräddarsy kursen efter era egna behov. Saknas piano tar tonsättaren med sig sin digitalflygel.

 

 

Spontanmålning

Upplev känslornas resa genom att måla till levande musik

och släpp loss dina inre bilders sprängkraft!

Det ger energi och är en enorm styrka och balsam för själen!

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

 

  "Vartenda barn är konstnär.

Problemet är att förbli konstnär,

när man blivit vuxen" Picasso

 Kurt improviserar vid flygeln.

Kurt Wiklander improviserar på flygeln.

 

På denna kurs får du hjälp med att frigöra dig från prestationskrav - en förutsättning för det personliga bilduttrycket och tolkning i egna bilder.

 

 Spontanm?lning

 

"För att leva ett kreativt liv, måste vi göra oss av med rädslan för att ha fel".

 tillbaka