Kan måleriet utveckla samma krafter som musiken?

kandinsky02ki6

"Yellow-Red-Blue"

 Wassily Kandinsky (1886 – 1944)

Många av mina egna bilder har kommit till genom att måla till musik och se musiken i färger. Av musikens känslomässiga påverkan väcks en drivkraft inifrån att göra mina färg och formval som ger mig nya infallsvinklar och idéer. Bilden börjar tala och till slut formas färg och musik samman till en bildkomposition.

Kan det vara så att många försökt kombinera färg och musik för att få den ultimata upplevelseeffekten, eftersom vi påverkas så starkt av både färg och musik?

Helt klart är i alla fall att man kan göra en dokumentation i färg av ett musikstycke, på grund av de gemensamma färgassociationer som är kopplade till naturen och leder till färgval av känslomässiga stämningar i musiken som väcker minnen, osv....

 

collage geometri

 "Gul parallel i ett tidsmoment"

Rytmiska geometriska former och riktningsdirigerade kompositionselement balanserar varandra genom kongruenta växelförhållanden som bildar dynamisk samstämmighet i harmoni utan tal...

Inom musik talas det om kromatik, ett ord som kommer från grekiskans chroma, färg. Precis som när man kombinerar färger kan tonskalorna blandas så att olika harmonier uppstår. ”En utbildad musiker kan ha lika mycket nytta av studiet av en madonna av Rafael, som en målare kan ha av en symfoni av Mozart”. Robert Schumann.

En konstnär som intresserar mig är Wassily Kandinsky (1886 – 1944), som också var en skicklig musiker. Han såg färger i musiken och titulerade sina verk efter musikaliska termer. Överensstämmelsen mellan musik och måleri tycks ha varit total för Kandinsky. Den ryske konstnärens främsta drivkraft blev att med sin konst göra andra människor medvetna om att måleriet kunde utveckla samma krafter som musiken.

Det är fascinerande när man börjar upptäcka hur allt hör ihop! Ljus kan brytas ner till färger, där varje färg och dess olika nyanser har sin speciella våglängd. Färgernas våglängder motsvaras av ljudfrekvenser och dessa frekvenser ligger exakt fyrtio oktaver under färgernas våglängder. Olika ljus har olika färger, olika färger för olika våglängder, olika våglängder har olika energier...

 Komposition 107 x 74

"Komposition" Gun Friederici Svantesson

 

 Arnold Schönberg - Wassily Kandinsky: Music and Art Get One

Hela vår jord är full av färger och vi påverkas dagligen av färg. Färger finns för att vi skall kunna uppleva det vackra i naturen och för att vi skall kunna uppleva skönhet. Den skönheten kan också upplevas i musiken. Tänk vad glada vi blir när vårblommorna spirar med sina vackra färger eller den vackra upplevelsen av solnedgång över ett rodnande hav, och hur stort det är när en musiker kan skapa den känslan i musiken! Musik har en enorm kraft och styrka, som fyller oss med glädje och frid men som också kan hjälpa oss igenom de mest svåra situationer i livet. När man använder färg och musik sätts det igång en kreativ process i hjärncellerna som gör att vi utvecklas. Min förhoppning är att kunna förmedla en känsla som väcker lust hos människor att bli kreativa och lära sig att använda färgernas och musikens enormt rika uttryckssätt!

En pianists händer

 "Musikens styrka är att den utan omvägar förmedlar direkta känslor" Kurt Wiklander

 

Soluppgång i Höviksnäs lucia 15

Soluppgång i Höviksnäs.

 

 

NATTENS DJUPA VIOLINCELL

Nattens djupa violoncell slungar sitt mörka jubel ut över vidderna.

Tingens töckenbilder löser sin form i floder av kosmiskt ljus.

Dyningar, lysande långa, sköljer i våg på våg genom nattblå evighet.

Du! Du! Du!

Förklarade lätta materia, rytmens blommande skum,

svävande, svindlande drömmars dröm, bländvit!

En mås är jag, och på vilande sträckta vingar

dricker jag havssalt salighet

långt östan om allt jag vet, långt västan om allt jag vill,

och rör vid världens hjärta -- bländvitt!

Karin Boye

 

Cellofantasia

 "Cellofantasia" torrpastell

”Contrapunctus”

1426318_10200659460838555_1253212570_n

”Contrapunctus” akvarell.

Mitt första försök att måla till ”The Art of Fugue” av Bach.

Mycket svårare men än mer spännande än vad jag trodde. Ljud omvandlas till färger....jag blev förvånad över mitt pastelliga färgval, men de tycks fånga min innersta känsla av ljusets vibrationer i musiken som rymmer visioner av en intensiv lycka i nuet....trots nästan bara antydningar och ändå besitter musiken så oerhört mycket kraft! Ett svårdefinierbart arbete med en upplevelse av en magisk himmelsk resa. Så komplext, jag fick en känsla av toner som byter plats med varandra i en horisontell ordning på gudomliga platser som harmoniserar och bildar ett magnifikt mästerverk!

Kan måleriet utveckla samma krafter som musiken?

Färginspiration

Inspiration

"Inspiration"

 

Scherzo

"Scherzo"

 

 Färgad dans

"Färgad dans" 

 

färginspiration

 

HYLLNING TILL FÄRGEN

 

Färger så klara,

ter sig så uppenbara.

Med kontraster och komposition,

färger skapar en ton,

de ändrar karaktär,

reser sig eller faller isär.

 

Genom en liten lupp,

ser jag hur de vaknar upp.

Färgspel ändlöst känslor väcker,

rött det vita nästan täcker.

Värmen och kylan skrattar,

vad är det jag inte fattar?

 

Mörkrets djup, det hemliga,

för mig in i det förgängliga.

Tiden står stilla ett tag,

är det natt eller dag?

När äntligen ljus jag ser,

färgerna mot mig ler.

 

Med respekt för färgers lag,

förs en varsam pensels drag.

Försiktigt, måste följsamt gå,

försöker så att målet nå.

När harmoni skålar i balans,

upplevs färgers säregna dans.

 

Tack färg, för att du finns!

 Nu vill jag skapa något man minns.....

 

Gun Friederici Svantesson

 

höstskog akvarell

 Höstskog. Akvarell.

 

Det gyllene trädet

Det gyllene trädet.

Färginspiration, konstfoto.

 

Livacryl

 

"Liv" akrylmålning.

Försökt fånga tonen i bilden, färgernas musikalitet,

en outsinlig källa av tolkningar och manipuleringar av det imaginära,

som med slumpens inverkan avslöjar den dolda verkligheten - strimlor av liv.....