Bloggkalender

«januari 2022»
tiontofr
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

"Napalm girl"

Flickan på bilden

Vi som minns Vietnamkriget glömmer aldrig den här bilden

 

napalm2n-1-web

Bilden fångar ett fruktansvärd ögonblick,

en liten flicka skrikande av smärta försöker springa ifrån napalm som bränner hennes kropp.

Det tog bara en sekund för pressfotografen Huynh Cong Ut att knäppa den ikoniska svartvita bilden för över 40 år sedan. Fotot förmedlade de fasor av Vietnamkriget på ett sätt som ord aldrig kan beskriva.

Ett nio år gammalt barn skildras i ett fotografi taget i efterdyningarna av en napalm attack i Trang Bang under Vietnamkriget den 8 juni 1972. Bilden chockade världen och hjälpte till att vända den allmänna opinionen mot Vietnamkriget.

För det fotot fick han Pulitzerpriset. Fotot var också 1972 års World Press Photo of the Year.

Men under bilden ligger en mindre känd historia. Det är berättelsen om hur ett döende barn förs samman av en slump med en ung fotograf. Vad hände med flickan? Hennes fantastiska historia finns i denna video:

 

 

We can not change history, but with love we can heal the future. 

Kim Phuc

Vi kan inte förändra vår historia, med med kärlek kan vi hela framtiden.


Fångad

Fångad

Techno slave - är vi slavar under teknologin?


Homo homine lupus.

Homo homine lupus

"Homo homine lupus"

 

“Homo homine lupus – Människan är mot människan en varg".

En beskrivning av människans natur. Tros ha sitt ursprung hos Plautus, användes av Thomas Hobbes i verket Leviathan som en beskrivning av människans natur. Uttrycket används oftast med hänsyftning på människans tragiska vana att vara sina artfränders värsta fiende. Den faktiska vargen som smyger i skogen är inte den stora faran man ska oroa sig över. De verkligt hemska, överlagda handlingarna av ondska begås av andra människor, som samtidigt ofta har mage att referera till sig själva som medmänniskor och humana! Källa: Markus Andersson

 "Man's destructive hand spares nothing that lives; he kills to feed himself, he kills to clothe himself, he kills to adorn himself, he kills to attack, he kills to defend himself, he kills to instruct himself, he kills to amuse himself, he kills for the sake of killing. Proud and terrible king, he wants everything and nothing resists him... from the lamb he tears its guts and makes his harp resound... from the wolf his most deadly tooth to polish his pretty works of art; from the elephant his tusks to make a toy for his child - his table is covered with corpses... And who [in this general carnage] will exterminate him who exterminates all others? Himself. It is man who is charged with the slaughter of man... So it is accomplished... the great law of the violent destruction of living creatures. The whole earth, perpetually steeped in blood, is nothing but a vast altar upon which all that is living must be sacrificed without end, without measure, without pause, until the consummation of things, until evil is extinct, until the death of death." Josef de Maistre


Julens glada budskap

Den här videon tycker jag är fantastisk!

Mitt i julhandeln och julstressen får den här kören människor att stanna upp och lyssna på ett budskap om vad julen egentligen handlar om.

Julen handlar inte enbart om julklappar, tomtenissar, pynt och mat, det som gör julen stämningsfull är glädje, gemenskap, julens underbara sånger och  ljus....men framförallt den ursprungliga anledningen till att vi firar jul:

julens glada budskap i biblns julevangelium Luk. 2: 1-20.

Självklart skall barnen ha julklappar men för många barn är den bästa julklappen en mamma och pappa som älskar varandra. Även om en bluetooth högtalare är årets julklapp 2016 så är ändå den bästa julklappen vi kan ge varandra kärlek, tid och omtanke.

Stanna upp en stund och tänk efter vad det viktigaste är med att fira jul,

sluta stressa och försök att minska ned på kraven och planera för en

fröjdefull och fridfull jul!

 

 godjulroses


Rostock DDR 1949

 

I dörröppningen

I efterkrigstidens Tyskland, en mörk novemberkväll 1949, sprang en rädd 16-årig flicka på gatorna i hamnstaden Rostock, dåvarande DDR, jagad av ryssar. Plötsligt hörde hon röster och såg att det lyste från en pub i närheten och sprang dit, men eftersom hon inte vågade gå in ställde hon sig på tröskeln i dörröppningen. Därinne satt två sjömän vid ett bord och hade trevligt. De såg henne men satt kvar, rökte och pratade vidare.

Efter en stund fattade hon mod och gick in, trevade sig fram mellan rökridåerna och satte sig vid deras bord. En av sjömännen presenterade sig och frågade vad hon hette, och de började att samtala med varandra. Han bjöd på en cigarett, tobak var svårt att få tag på, och när röken skingrades fick de ögonkontakt med varandra och ”kärlek vid första ögonkastet” vibrerade i luften.. När hon berättade vad som hänt erbjöd han sig att följa henne hela vägen hem och hon svarade tacksamt ja.

Han var snäll och trevlig... när de kom fram gömde de sig i närheten av huset där hon bodde och satt och pratade hela natten. I gryningen var han tvungen att ge sig av till båten och hon fick följa honom en bit för att visa vägen till hamnen. De bestämde att träffas igen och han lovade att komma tillbaka.

Mannen var 25 år och kom från Sverige, arbetade som kock på båten och hans planer var att segla till Amerika, men han kom aldrig dit, den 16-åriga flickan hade vunnit hans hjärta. Efteråt fick hon höra från den andra sjömannen på puben att mannen hade tittat på flickan i dörröppningen och sagt: ”där står den flickan som jag skall gifta mig med!”

Den 16-åriga flickan var min mamma och det var så här hon träffade min pappa. Senare berättade min pappa att besättningen fick ”dra sticka” om vilka som fick gå iland, pappa drog den längsta stickan. På grund av kärleken flydde min mamma från sitt hem och sin familj i Tyskland till Sverige, utan att kunna berätta eller ta avsked från sina nära och kära. Hon fick hjälp och gömdes i kolrummet på en båt som skulle segla till Finland.

Resten är en lång historia.....

Mamma 50-talet

 

Mamma o pappa i Rostock

 

Gun Friederici Svantesson


Vänskap

 

Vänskap

I livets bergochdalbana är vänskap den enda som kan hålla världen samman.

In life's roller coaster friendship is the only one that can hold the world together.


Akvarellsalong 2016 Skärhamn

index

AKVARELLSALONG 2016 SKÄRHAMN

Så glad över att ha blivit antagen till jurybedömd Akvarellsalong på Tjörn med min akvarell "Naturfantasia".

Varmt Välkomna till vernissage lördag den 2 juli!

Konstrummet på Biblioteket i Skärhamn kl 12–15.

Art Institute med snittar och musik kl 15–20.

Utställningen pågår 2/7 - 7/8.

Öppet: Art Institute dagligen kl 13–18. http://www.artinstitute.se/

Konstrummet följer bibliotekets öppettider, se www.tjorn.se/bibliotek

 tjörns konstföreningindex

Logga-Art-Institute-tunn-figursatt

kommun_logo

Akvarellsalongen är ett samarrangemang mellan Tjörns Konstförening, Art Insitute och Tjörns kommun.

sommarkväll skärh

Sommarkväll i Skärhamn


Lager av tid. Layer of time.

TIDEN LÄKER ALLA SÅR?

"Tiden går inte – det är vi som rusar fram genom den stillastående evigheten”. Demetrius

Vi tycker att dagarna går och livet flyr. Att leva är att resa i tiden. Det tar tid att leva, ge tiden tid. Tiden, det enda som är rättvist på denna jord. En minut är en minut, för alla. Ingen början utan slut, men vad är början och vad är slut? Ur tidens cirkel kommer ingen ut, för tiden fortsätter i evighet och tar aldrig slut. När och om allt tar slut, får vi nog reda på hur det slutar, till slut.

Livet går vidare med glädje, lycka, sorg och smärta. Vi blir bara äldre och klokare med tiden. Det är inte åren i ditt liv som räknas, utan livet i dina år. Om man inte går framåt, kommer man efter, men man kan aldrig gå bakåt. Ibland känns det som om tiden står stilla, men tiden och åren går, förhoppningsvis gör vi några mål under tiden.

Väntans tid är alltid lång, men när man har roligt går tiden fort! Vi har ju inget val, så det är väl lika bra att göra det bästa av tiden och göra något roligt av den tid som man har kvar. Den har man ju framför sig. Lämna den tid som varit bakom sig. Det var bättre förr, sägs det, synd bara att vi inte visste det då. Men nu kan det ju bara bli bättre, för sämre än så här kan det väl inte bli? Göra det roliga först, ju förr desto bättre, så man inte missar det. Vi skulle nog ha mycket att kunna glädja oss åt, bara vi hade tid. Stress ger oss inte mer tid, däremot sjukdomar som det tar tid att hämta sig ifrån. Tid som vi kunde använt till något annat. Vi har bara ett jordeliv. Vi har bara nu på oss och vad skall vi hitta på nu då?

Jag börjar förstå att det viktigaste i livet är att finnas till för varandra. Det finns en tideräkning under himmelen och jordelivet är så kort, i alla fall ur ett evighetsperspektiv. Kanske borde vi tänka på det oftare. Vad håller vi människor på med, när vi inte ger varandra tid? Strunta i att man inte har tid. Ta sig tid, tid att leva och ta hand om varandra. Tid är ju egentligen det enda vi har gott om, den finns ju hela tiden och tiden är gratis. Att ständigt gå omkring med dåligt samvete bara för att man inte har tid! Vi kan varken vinna tid eller förlora tid och att spara tid, det går verkligen inte. Men, vi kan vinna eller förlora varandra. Tiden är en ovärderlig skatt, ta vara på den genom att göra det som är viktigt i livet.

Ge kärleken tid, då kommer den att växa!

Fortsättning följer, med tiden....

Layer of x time"Layer of time"

 TIME HEALS ALL WOUNDS?

"The time does not go. That is us who are rushing through the stagnant eternity." Demetrius.

We think the days go by and life flees. To live is to travel in time. It takes time to live, give the time time. The time, the only thing that's fair on this earth. One minute is a minute, for all. No beginning no end, but what is the beginning and what is the end? No one comes out of the circle of time, because time continues forever and never ends. When and if everything runs out, we'll probably find out how it ends, in the end.

Life goes on with joy, happiness, sadness and pain. We just get older and wiser with time. It's not the years in your life that count, but the life in your years. If you do not go forward, you come after but you can never go backwards. Sometimes it feels as if time stands still, but time and the years go by, hopefully we make some goals meanwhile.

The waiting time is always long, but when you're having fun time moves fast! We have no choice, so we may as well make the best of the time and do something fun in the time we have left. The time man has ahead of it. Leave the time that has been behind. It was better before, it is said, just a shame that we did not know it then. But now it's just getting better, for worse than this it may well not be? Make the fun at first, the sooner the better so we do not miss it. We'd probably have a lot to be happy about if we just had time. The stress does not give us more time, however diseases that it takes time to recover. Time that we could use to something else. We only have one earthly life. We have just now upon us and what do we do now then?

I begin to understand that the most important thing in life is to be there for each other. There is a chronology in heaven and earth life is so short, in all cases from an eternal perspective. Maybe we should think about it more often. What are we humans doing, when we do not give each other time? Never mind that you do not have time. Take your time, time to live and take care of each other. Time is really the only thing we have plenty of, it is around all the time, and the time is free. To constantly walking around with a bad conscience just because we do not have time! We can neither gain time or lose time and to save time, it goes really not. But, we can win or lose each other. Time is a priceless treasure, seize it by doing what is important in life.

Give love time, then it will grow!

To be continued, with the time ...

fractal


If you want to know...

Veckans visdomsord

If you want to know they

 "If you want to know someone's mind, listen to their words.

If you want to know their heart, watch their actions".

 

"Om du vill veta någons sinne, lyssna på deras ord.

Om du vill veta deras hjärta, titta på deras handlingar".


"Vägen till frihet"

Ett nytt konstprojekt är på gång och inspirationen flödar igen.

Här har jag exprimenterat med att infoga ett foto av en skog i en av mina akvareller, en parafras av Etsuko Miuras docka, detalj, och fått ett helt nytt unikt uttryck.

Det skall bli spännande att fortsätta skapa bilder med denna "blandteknik" till en ny utställning.

 

'Vägen till frihet'

"Vägen till frihet"

Gun Friederici Svantesson


Den vilda orörda naturen.

Solens spotlight
 

Den vilda orörda naturen.

Med mina bilder från den vilda naturen vill jag förmedla den viktiga relationen mellan människa och natur. Det är vetenskapligt bevisat att människan blir friskare av att vistas i naturen och där har vi våra största skönhetsupplevelser. Vi behöver ta vara på möjligheterna att använda naturen som kraftkälla och ta oss tid att njuta av den uråldriga naturens skönhet. Det tycks som människor får djupare och mer existentiella upplevelser i den vilda naturen där människan ännu inte har påverkat eller skövlat. Gym och kuranstalter i alla ära, naturen är den bästa kurorten på jorden och den är gratis.

Att själv vara i naturen är oslagbart, det är att leva i nuet och ger en frihetskänsla som är stressbefriande. Där kan man dra sig tillbaka från ett högteknologiskt stressat samhälle, långt ifrån vardagens krav och brus, samla nya krafter och återhämta sig mentalt. Det finns fantastiska naturparker och grönområden i våra städer, och i städer som har satsat på naturområden får människor goda förutsättningar att må bra. Men känslan, luften, ljuden och dofterna blir inte desamma som när man står på klipporna och njuter av en solnedgång över öppet hav, sitter vid en skogssjö i månskenet eller ligger på den mjuka mossan i skogen och filosoferar under träden och blickar upp mot en klarblå himmel. Fågelsång, vindens sus, bäckens porlande...... naturens musik kan vi inte uppfatta på samma sätt i städerna. Jag tror att de starkaste upplevelserna av att ha frid får vi i den orörda naturen. Naturen är gudomlig, där kan man känna andlighet och fascineras av vilken fantastisk och mäktig skapelse vi människor är delaktiga av!

Gun Friederici Svantesson

Trädkramare xI

En lycklig liten "trädkramare".

Den vilda skogen

Det gyllene trädet

Det gyllene trädet.

Färginspiration, konstfoto.


Utställning i Ljungskile

Ytskikt och mellanrum

 

Igår var jag i Ljungskile och tittade på utställningen "Ytskikt och mellanrum" och var fylld av glädje och ny energi när jag åkte hem!

  Missa inte en inspirerande utställning av konstnärer som förmedlar kreativitet och skaparglädje!

En känslomässig djupdykning genom ”ytskikt och mellanrum” både det enkla och det komplexa, med  spännande intryck och uttryck som vidrör allas vårt innersta!

 Sista helgen 23 - 24 april öppet kl. 11 - 16.

Rekommenderar alla varmt att åka dit!

Kulturens hus, Ljungskile.

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK45uEvKTMAhULCSwKHd0PCmsQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kulturenshus.se%2Findex.php%2Fgalleri%2Fevent%2FYtskiktomellanrum&usg=AFQjCNEO85mtP77uYSFVDv-KX5o8zmiinA&sig2=g1QY4_EaV4yOyn3Cqzn0RAArtists' book

På min samlingsutställning ”Mellan dröm och verklighet” mars 2016, i Partille Kulturum hade jag premiärvisning av min handgjorda Artists' book ”Passacaglia”, i japansk vikning.

Boken består av 16 sidor bilder och text, med grafiska tryck: Imageon/etsning*, tryckta i koppartryckspress. Texten är min dikt med samma namn, uppdelad och tryckt överst på varje sida.

Temat är egyptisk forntidskonst.

Det var ett av de mest tålamodskrävande arbete jag har gjort. På papperet, Hahnemühle koppartryckspapper, fick det plats fyra kopparplåtar, det gällde att få till fyra bra tryck på ett och samma papper (det behövdes fyra papper till boken). Oftast blev två tryck mindre bra, så då var det bara att börja om från början igen.

Det blev många omtryck innan jag äntligen kunde säga: ”Nu är boken färdig”!

Artistbok s Passacaglia

Artists' book "Passacaglia" LxHxB: 297x31x31.

Titeln relaterar till den handskrivna notbild jag använt som är en "Passacaglia", skriven av tonsättaren Kurt Wiklander.

Gun Friederici Svantesson

* Fotopolymer (Imageon) är en fotobaserad tryckteknik, intaglio (djuptryck). Man laminerar en ljuskänslig film på kopparplåten och belyser bilden med UV-ljus. Plåten framkallas och etsas med sodalösning. Nästa steg är att färga in kopparplåten med tryckfärg och där man vill ha en ljusare eller vit yta torkas färgen av (färgen pressas ned i etsade partier på plåten). Kopparplåten läggs sedan på ett fuktigt papper som rullas igenom tryckpressen.

 

Ett stort tack till Jonna Andersson som skrev en fin artikel om utställningen "Mellan dröm och verklighet" i Partille tidning 31 mars 2016!

bceab01c73a7546f6e1bea3e0145cf03-pv_web-643x400

Passacaglia – en musikalisk skulptur. Med utgångspunkt i Kurt Wiklanders handskrivna noter till hans "Passacaglia" har Guns skapat detta otroliga verk. Bild: JONNA ANDERSSON Partille tidning.


Färginspiration

Naturfantasi

 ”Naturfantasia” akvarell, lite färginspiration denna regniga söndag (i alla fall på Sveriges västkust).

Färg är ett stort och spännande ämne som intresserar mig. Färgers mystiska påverkan. Vad är färg? Färg som inte går att ta på, som måste förnimmas. En cerebral subjektiv upplevelse. Hjärncellerna aktiveras och kreativa processer sätts igång av färger. I den här bilden är rosa den dominerande färgen. Rosa är en mångtydig färg, en färg som väcker starka känslor.

Människan reagerar på färger, både fysiskt och emotionellt, något som tros ha gått i arv sedan stenåldern har samma påverkan på människor än idag. Teorin hävdar att när solen gick upp och de varma röda samt gula färgerna kom fram började människans hjärtverksamhet att öka; det var dags för en ny dag. När solen gick ner och de blåaktiga färgerna kom fram, gick blodtrycket och pulsen ner hos människan; det var dags att lugna ner sig inför natten. ”Färgerna talar till oss på en själslig nivå, de påverkar hjärncellerna vars energiomsättning ökar, och de bildar nytt DNA och RNA. Då startar mentala processer som leder till psykisk och fysisk självläkning. Inom kriminalvården i USA används färgterapi för att lugna ner aggressiva fångar. De placeras i ett rum målat i bubblegum pink, en rosa nyans med en dokumenterat muskelavslappnande effekt efter bara tre sekunder. Så snabbt verkar inget lugnande medel”. Karl Ryberg. ”Även om en person försöker att bli arg eller aggressiv i närheten av rosa, kan han inte. Hjärtmuskeln kan inte rusa tillräckligt fort”. Dr Alexander Schauss.

Oavsett vad man tycker om rosa, den associeras med kvinnlighet, är det en rogivande färg och den mest romantiska färgen av alla färger. Rosa symboliserar barmhärtighet och kärlek. En gång var den en färg för kungar och kejsare. Varför reagerar de flesta så starkt på när pojkar eller män klär sig i rosa?

Önskar er alla en trevlig "rosa söndag"!

Gun Friederici Svantesson


Speed painter Dan Dunn

Wow! Han är helt otrolig!

Speed painter Dan Dunn speed painting with Paintjam.

 

 

 

 


Kontaktannons

KONTAKTANNONS

Trött på ensamheten, ibland?

Det är jag med, ibland.

Ärlig, omtänksam, självständig, romantisk, medelålders, sprallig, äventyrslysten konstnärinna, med sinne för humor, söker likasinnad man i lämplig ålder, och du skall, liksom jag, vara ärlig.

Hur jag ser ut, skall inte ha någon betydelse, men du får gärna vara vältränad, lång, smärt och snygg. ”Skönheten kommer inifrån.”

Det är inget hinder om du är rik, har villa med plats för min ateljé, och en bil är ett krav.

Konst och musik tar den största platsen i mitt liv, så det finns inte så mycket tid över för annat oviktigt i livet, men du får gärna ställa upp som modell.

TV tittar jag nästan aldrig på, jag äger heller ingen sådan.

Jag tycker om spännande utmaningar, och allt som gör livet glatt, så lugna skogspromenader är inget för mig, däremot att klättra i träd.

Restaurangbesök gör mig glad, då slipper man laga mat varje dag.

Intressen: pyramider, mumier och kravmärkta bananer.

Hatar: orättvisor och lyx.

Min sämsta sida: beslutsångest.

Finns du: charmig, trevlig, romantisk, kärleksfull, intellektuell, empatisk och FRI!

Tveka inte att höra av dig – kanske blir det vi!

Endast seriösa svar till: ” Inget sex före äktenskapet”

Göteborg o Bohus län

Live Paint gun

Live painting, Gun Friederici Svantesson.


Mellan dröm och verklighet

Ett stort tack till alla besökare och vänner som kom till min utställning, ni berikade mitt liv!

Särskilt tack till Ralf Olsson, Anders, Janne och Else-Marie Christiansson för all hjälp med hängningen!

Ett varmt tack ur djupet av mitt hjärta till Hanna Abrahamsson som sjöng så vackert på vernissaget, och till Ralf Olsson som spelade på flygeln!

Ett stort tack också till Jonna Andersson som skrev en fin artikel i Partille tidning!

http://www.partilletidning.se/2016/03/blandade-tekniker-pa-kulturum/

"Without vision the people will perish, and without courage and inspiration dreams will die". Rosa Parks. Tack för det fina citatet Mia Christiansson och Emma!

Avslutar med min bild "Genombrottet" och visdomsorden min mormor gav mig:

"Sluta aldrig drömma, det är drömmarna som håller oss vid liv!"

Genombrottet, s olja

http://www.partilletidning.se/2016/03/blandade-tekniker-pa-kulturum/


Glad Påsk!

Påskfjäder

Önskar er alla en riktigt Glad Påsk!


Naturens skönhet.

Jag har sammanställt ett urval av mina naturmålningar, teckningar och konstfoton i ett bildspel, till underbar musik: Edvard Grieg, Symfonisk dans Nr. 2.


The blood will never lose its power!

 

"Blodet kommer aldrig att förlora sin kraft!"

The Blood will never lose its power

"The blood will never lose its power!"

Spontant målad akvarell.

Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Jesaja 53:5.

Långfredag


Vernissage 19 mars

Konstutställning

Mellan dröm och verklighet

 

konstutställning 19mars

 

Nu på lörd 19 mars kl 11 – 16, har jag vernissage av min utställning ”Mellan dröm och verklighet” i utställningshallen, Partille Kulturum.

Jag berättar om mitt konstnärsskap kl 12.30.

Hanna Abrahamsson sjunger kompad av Ralf Olsson kl 14.

Kom och mingla tillsammans med mig, det skulle vara roligt om ni vill och kan komma!

Hjärtligt Välkomna!

 

Utställningen pågår 19 – 20 mars samt 2 – 3 april kl 11 – 16.

Jag kommer att närvara bägge helgerna.

Min dröm blir verklighet......

 

Gun Friederici Svantesson


Internationella Kvinnodagen

Idag, den 8:e mars, är det Internationella Kvinnodagen, en dag då man fokuserar på ökad jämställdhet och förändring till kvinnors fördel. Vi vet att många kvinnor i världen har det svårt och att de flesta inte får något värdigt liv.

Som en symbol visar jag min bild ”Genombrottet”.

I en mäktig, uråldrig värld, med ett monumentalt kvinnoporträtt där bara halva ansiktet syns (omedvetet blev ansiktet i naturlig storlek), ser man en förändringsprocess genom att ”ägget” börjat spricka. Jag tror det handlar om att ”våga krypa fram ur sitt skal” och fatta mod till förändring. I denna kampfyllda, men spännande skaparprocess följde jag min ingivelse och vågade förändra genom att måla över timmar av arbete för att se vad det skulle landa i.......kvar blev bergen....och plötsligt började ”bilden tala till mig”....

Det gäller att fortsätta kämpa mot toppen, även om det är ”uppförsbackar”, för att förhoppningsvis i slutändan kunna få njuta av den frihet vi alla förtjänar!

Genombrottet, s olja

"Genombrottet" oljemålning.Vi får aldrig glömma!

Idag den 27 januari, är det Den Internationella minnesdagen för förintelsens offer, samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945. En dag då vi tillsammans kan visa vårt engagemang för att bekämpa främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Genom att vara med och ge minnesdagen uppmärksamhet, hjälper vi till så att Förintelsen inte kan glömmas bort. Vi behöver bli påminda om och om igen, för vi får aldrig glömma!

Hur kunde detta fruktansvärda ske?

 Berlin '38 (Next year in Jerusalem) Jeruslem

 Never forget!

 

 


Vackra vinter!

Vackra vinterland!

Landskapet är förvandlat till ett fruset sagoland!

Snötyngda träd inbäddade i rimfrost, snökristaller gnistrar och isarna blänker i solskenet.

Vinterns vita paradis är så gudomligt vackert!

 

säveån vinterland16

 

 

 

 Fler bilder här:

 https://plus.google.com/photos/115860507754650383011/albums/6242532723245469377


Glad Advent och Lucia!

Önskar alla en glad adventstid och Luciadag!

Sprid mera ljus, kärlek, värme, sång, musik och medmänsklighet!

Lucia -ljus sång musik och värme


The Art of Fugue

The Art of fugue Bach

”Contrapunctus” akvarell.

 

Mitt första försök att måla till ”The Art of Fugue” av Bach.

Mycket svårare men än mer spännande än vad jag trodde.

Ljud omvandlas till färger....jag blev förvånad över mitt pastelliga färgval,

men de tycks fånga min innersta känsla av ljusets vibrationer i musiken som rymmer visioner av en intensiv lycka i nuet....trots nästan bara antydningar och ändå besitter musiken så oerhört mycket kraft!

Ett svårdefinierbart arbete med en upplevelse av en magisk himmelsk resa.

Så komplext, jag fick en känsla av toner som byter plats med varandra i en horisontell ordning på gudomliga platser som harmoniserar och bildar ett magnifikt mästerverk!

Kan måleriet utveckla samma krafter som musiken?


Under samma himmel.

Under samma himmel, på samma jord.

 

"Hon går barfota på rälsen,

skorna blev kvar därhemma i ruinerna.

Sitt enda överlevande barn håller hennes hand,

lillen höll hon i sin famn sittande på båtens kant,

den enda platsen som fanns.

Hennes armar domnade och lillen omfamnades av vågorna,

men hon kunde inte följa med honom ned i det kalla havet,

för kvar fanns Sarah.

IS skar halsen av de andra två,

när hon såg på.

Nu ser hon inget längre,

för sikten är skymd av tårar.

 

I flyktingvågens ström är hon inte ensam,

människor bär på en dröm om ett liv i fred,

och hopp om en bättre framtid.

På tågstationen sträcker en hjälpande hand fram en nalle,

till skräckslagna Sarah.

Hennes ögon är tomma, men hon kan fortfarande le,

när hon ömt kramar om nallen."

 

Barn x undrar.

Dikten är baserad på berättelser ur verkligheten. 


Tro Hopp och Kärlek.

Önskar er en fin Allahelgonahelg med dennna bild "Tro Hopp och Kärlek."

 

Skyddsängel tro hopp och kärlek

Tro Hopp och Kärlek.

Grafiskt blad/etsning

 

Levande ljusRSS